menu

Tədris vəsaitləri

Klarnet

A la Muğam (solo klarnet)

”Min bir gecə” baletindən duet

”Məhəbbət əfsanəsi” baletindən Təlxəklərin rəqsi

”Məhəbbət əfsanəsi” baletindən Noktürn

”İldırımlı yollarla” baletindən Gitaralı qızların rəqsi

”Məhəbbət əfsanəsi” baletindən Təlxəklərin rəqsi (solo klarnet)

”Məhəbbət əfsanəsi” baletindən Noktürn (solo klarnet)

”İldırımlı yollarla” baletindən Ehtiraslı qızın rəqsi