menu

Tədris vəsaitləri

Fortepiano

Prelüdiya və fuqa №9,E-dur (I tom)

Prelüdiya və fuqa №9, E-dur (II tom)

Prelüdiya və fuqa №8,dis-moll (II tom)

Prelüdiya və fuqa №8, es-moll (I tom)

Prelüdiya və fuqa №7, Es-dur (II tom)

Prelüdiya və fuqa №7, Es-dur (I tom)

Prelüdiya və fuqa №6, d-moll (II tom)

Prelüdiya və fuqa №6, d-moll (I tom)

Prelüdiya və fuqa №5, D-dur (II tom)

Prelüdiya və fuqa №5, D-dur (I tom)

Prelüdiya və fuqa №4, cis-moll (II tom)

Prelüdiya və fuqa №4, cis-moll (I tom)

Prelüdiya və fuqa №3, Cis-dur (II tom)

Prelüdiya və fuqa №3, Cis-dur (I tom)

Prelüdiya və fuqa №2, c-moll (II tom)

Prelüdiya və fuqa №2, c-moll (I tom)

Prelüdiya və fuqa №1, C-dur (II tom)

Prelüdiya və fuqa №1, C-dur (I tom)

Mikrokosmos (V dəftər)

Mikrokosmos (IV dəftər)

Mikrokosmos (III dəftər)

Mikrokosmos (II dəftər)

Konsert №2 (II-III hissələr)

”Uşaq albomu” məcmuəsi

Mikrokosmos (I dəftər)

March (Editor: Zuleyha Garayeva-Bağirova)

Kəndlilərin mahnısı

”Ovod” kino filmindən Romans

”İlin fəsilləri” məcmuəsindən Yanvar

”İlin fəsilləri” məcmuəsindən Sentyabr

”İlin fəsilləri” məcmuəsindən Oktyabr

”İlin fəsilləri” məcmuəsindən May

”İlin fəsilləri” məcmuəsindən İyun

”İlin fəsilləri” məcmuəsindən İyul

”İlin fəsilləri” məcmuəsindən Dekabr

”İlin fəsilləri” məcmuəsindən Aprel

”İlin fəsilləri” məcmuəsindən Noyabr

”İlin fəsilləri” məcmuəsindən Mart

”İlin fəsilləri” məcmuəsindən İyul

”İlin fəsilləri” məcmuəsindən Fevral

”İlin fəsilləri” məcmuəsindən Avqust