menu

Məktəblər

S.Ələsgərov adına 1 nömrəli uşaq incəsənət məktəbi
V.Mustafazadə adına 2 nömrəli uşaq incəsənət məktəbi
G.Əliyeva adına 3 nömrəli uşaq incəsənət məktəbi
4 nömrəli uşaq incəsənət məktəbi
5 nömrəli uşaq incəsənət məktəbi
F.Əmirov adına 6 nömrəli onbirillik incəsənət məktəbi
R.Behbudov adına 2 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
C.Hacıyev adına 3 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
4  nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Ə.Bakıxanov adına 6 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
H.Sarabski adına 7 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
C.Qaryağdıoğlu adına 9 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
10 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
A.Məlikov adına 11 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
T.Quliyev adına 12 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
S.Rüstəmov adına 13 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
14 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
R.Hacıyev adına 15 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
K.Səfərəliyeva adına 16 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
17 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Ş.Ələkbərova adına 20 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
L. və M.Rostropoviçlər adına 21 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
Niyazı adına 22 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Ə.Bədəlbəyli adına 23 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
24 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
R.Babayev adına 25 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
M.Maqomayev adına 26 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
27 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
28 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
30 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
33 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
34  nömrəli uşaq musiqi məktəbi
G.Şaroyev adına 35 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
36 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
37 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Gözdən əlil uşaqlar üçün 38 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi