menu

Məktəblər

L. və M.Rostropoviçlər adına 21 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi

Fortepiano
Violin
Alt
Violonçel
Arfa
Klarnet
Qoboy
Fleyta
Saksofon
Trombon
Valtorna
Truba
Tar
Kamança
Nağara
Qarmon
Qanun
Xanəndə
Vokal
Ünvan:
Telefon: