menu

Ixtisaslar

S.Ələsgərov adına 1 nömrəli uşaq incəsənət məktəbi
Fortepiano
Violin
Klarnet
Tar
Kamança
Nağara
Qanun
Qarmon
Saz
Xanəndə

V.Mustafazadə adına 2 nömrəli uşaq incəsənət məktəbi
Fortepiano
Violin
Klarnet
Saksafon
Tar
Kamança
Nağara
Qarmon
Xanəndə
Vokal
Gitara
Zərb alətləri

G.Əliyeva adına 3 nömrəli uşaq incəsənət məktəbi
Fortepiano
Violin
Truba
Klarnet
Fleyta
Tar
Kamança
Qarmon
Nağara
Qanun
Saz
Balaban
Xanəndə
Vokal
Sintezator
Gitara

4 nömrəli uşaq incəsənət məktəbi
Fortepiano
Violin
Klarnet
Valtorna
Tar
Kamança
Qanun
Qarmon
Nağara
Saz
Xanəndə
Estrada oxuma

5 nömrəli uşaq incəsənət məktəbi
Fortepiano
Violin
Klarnet
Tar
Kamança
Qarmon
Xanəndə
Qanun
Nağara
Saz
Vokal

F.Əmirov adına 6 nömrəli onbirillik incəsənət məktəbi
Fortepiano
Violin
Klarnet
Fleyta
Truba
Qoboy
Tar
Kamança
Nağara
Qanun
Qarmon
Xanəndə
Zərb alətləri
Vokal

R.Behbudov adına 2 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Violonçel
Tuba
Klarnet
Tar
Kamança
Qanun
Nağara
Qarmon
Zərb alətləri
Fleyta
Balaban

C.Hacıyev adına 3 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Klarnet
Fleyta
Saksofon
Truba
Tar
Trombon
Kamança
Qanun
Nağara
Qarmon
Xanəndə
Balaban
Zərb alətləri
Vokal
Xor dirijorluğu
Estrada oxuma
Xor

4  nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Klarnet
Fleyta
Tar
Kamança
Nağara
Qarmon
Balaban
Qanun
Xanəndə

Ə.Bakıxanov adına 6 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Tar
Qarmon
Qanun
Gitara
Vokal
Nağara
Kamança
Xanəndə
Fleyta
Saksafon

H.Sarabski adına 7 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Qoboy
Klarnet
Trombon
Tar
Kamança
Nağara
Qarmon
Qanun
Saz
Xanəndə
Balaban
Fleyta
Vokal
Violonçel

C.Qaryağdıoğlu adına 9 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Klarnet
Fleyta
Balaban
Tar
Kamança
Nağara
Qarmon
Saz
Xanəndə
Vokal

10 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Fleyta
Klarnet
Tar
Kamança
Qarmon
Qanun
Balaban
Xanəndə
Saz
Nağara

A.Məlikov adına 11 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Klarnet
Fleyta
Saksofon
Tar
Kamança
Nağara
Qarmon
Qanun
Xanəndə
Balaban
Saz

T.Quliyev adına 12 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Tar
Kamança
Qanun
Nağara
Klarnet
Qarmon
Vokal
Xanəndə

S.Rüstəmov adına 13 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Klarnet
Tar
Kamança
Nağara
Qarmon
Qanun
Xanəndə
Saz
Vokal

14 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Klarnet
Tar
Kamança
Nağara
Qarmon
Balaban

R.Hacıyev adına 15 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Fleyta
Truba
Tar
Kamança
Nağara
Qarmon
Qanun
Xanəndə

K.Səfərəliyeva adına 16 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Violonçel
Truba
Fleyta
Tar
Kamança
Nağara
Qarmon
Vokal

17 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Truba
Klarnet
Fleyta
Trombon
Tar
Kamança
Qarmon
Qanun
Nağara
Xanəndə

Ş.Ələkbərova adına 20 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Fleyta
Klarnet
Tar
Kamança
Qarmon
Qanun
Nağara
Xanəndə
Saz

L. və M.Rostropoviçlər adına 21 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Alt
Violonçel
Arfa
Klarnet
Qoboy
Fleyta
Saksofon
Trombon
Valtorna
Truba
Tar
Kamança
Nağara
Qarmon
Qanun
Xanəndə
Vokal

Niyazı adına 22 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Klarnet
Tar
Kamança
Qarmon
Qanun
Nağara
Balaban
Xanəndə
Saz
Vokal
Fleyta

Ə.Bədəlbəyli adına 23 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Fleyta
Klarnet
Tar
Kamança
Qarmon
Qanun
Nağara
Zərb alətləri

24 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin

Truba
Fleyta
Klarnet
Tar
Kamança
Qarmon
Nağara
Saz
Xanəndə
Vokal
Qanun

R.Babayev adına 25 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Violonçel
Klarnet
Akkordeon
Truba
Trombon
Valtorna
Fleyta
Faqot
Saksofon
Qoboy
Tar
Kamança
Qanun
Qarmon
Nağara
Xanəndə
Vokal

M.Maqomayev adına 26 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Klarnet
Tar
Qarmon
Xanəndə
Qanun
Kamança
Balaban
Nağara
Vokal
Gitara
Zərb Alətləri

27 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Fortepiano
Tar
Qarmon
Xanəndə
Nağara

28 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Klarnet
Tar
Kamança
Qarmon
Qanun
Saz
Nağara
Vokal
Xanəndə

30 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Tar
Qarmon
Balaban
Vokal
Xanəndə
Truba
Fleyta
Kamanca
Nagara
Qanun

33 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Fleyta
Klarnet
Truba
Tar
Kamança
Qarmon
Qanun
Nağara
Xanəndə
Vokal

34  nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Violonçel
Fleyta
Klarnet
Saksofon
Qoboy
Tar
Kamança
Qarmon
Qanun
Nağara
Xanəndə
Balaban
Saz
Vokal

G.Şaroyev adına 35 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Violonçel
Klarnet
Faqot
Truba
Tar
Kamança
Qanun
Qarmon
Nağara
Saz
Xanəndə
Balaban
Zərb alətləri
Vokal
Gitara

36 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Klarnet
Tar
Kamança
Qarmon
Qanun
Nağara
Xanəndə
Vokal
Saz

37 nömrəli uşaq musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Tar
Kamança
Nağara
Xanəndə
Qarmon
Saz
Klarnet

Gözdən əlil uşaqlar üçün 38 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi
Fortepiano
Violin
Tar
Kamança
Qarmon
Qanun
Xanəndə
Vokal